Geïntegreerde aanpak privé-zakelijk

Als zelfstandige is uw onderneming niet los te zien van uw privésituatie. In onze (tussentijdse) adviezen zullen wij daarom ook met name rekening houden met zaken die een gemengd privé-zakelijk karakter hebben. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de fiscale verwerking van:

  • - verbouwing, werkruimte en overige kosten in de privewoning
  • - kosten voor representatie, seminars, opleidingen
  • - auto (van de zaak)

Daarnaast zullen wij in onze analyses ook rekening houden met zaken en risico's die niet direct betrekking hebben op uw onderneming maar wel invloed hebben op uw persoonlijke financiële situatie. U kunt dan denken aan:

  • - pensioenen
  • - sociale zekerheid
  • - inkomensvoorzieningen

Wij kunnen – indien gewenst – ook de situatie van uw partner hier bij betrekken.